Badanie potencjału zawodowego (predyspozycji osobowościowych)

 

Z tej usługi korzystają osoby, które chcą poznać swoje predyspozycje osobowościowe i kompetencje społeczne pod kątem swojego rozwoju zawodowego. Zgłaszają się osoby na różnych etapach kariery zawodowej, od tych którzy stawiają na rynku pracy swoje pierwsze kroki, aż po tych, którzy chcą po kilku latach coś w tym rozwoju zawodowym zmienić.

Podczas spotkania przeprowadzam badanie predyspozycji osobowościowych testami klinicznymi, a także analizę psychografologią pisma (posiadam dyplom ukończenia szkolenia I i II stopienia w zakresie podstaw oceny predyspozycji intelektualnych i zawodowych człowieka na podstawie odręcznego pisma Polskiego Stowarzyszenia Grafologów we Wrocławiu). W oparciu o pogłębiony wywiad na temat sposobów radzenia sobie Klienta w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych, przedstawiam warunki środowiska zawodowego najbardziej sprzyjające rozwojowi posiadanych przez Klienta predyspozycji.

Często wspomagam w pisaniu listu motywacyjnego, CV czy przeprowadzeniu rozmowy z przełożonym na temat ścieżki rozwoju kompetencji Klienta.

Serdecznie zapraszam