Coaching / trening indywidualny

Oferta skierowana do osób, które chcą nabyć nowe umiejętności społeczne pomocne im w przełamaniu trudnych sytuacji w życiu osobistym czy zawodowym. Warsztat treningowy opieram głównie na zasadach nurtu poznawczo – behawioralnego w psychologii. Podejście to zakłada ścisły związek między myślami a emocjami. Zniekształcenia poznawcze spostrzegania siebie czy ludzi mogą powodować negatywne emocje, które z kolei uniemożliwiają satysfakcjonujące funkcjonowanie społeczne. Celem coachingu jest weryfikacja tych poznawczych zniekształceń i zmiana dotychczasowych sposobów radzenia sobie na bardziej skuteczne.

Serdecznie zapraszam