Mediacje i rozwiązywanie konfliktów

 

Prowadzę Mediacje Rodzinne szczególnie istotne i pomocne w sytuacjach spornych z jakimi często mamy do czynienia podczas rozwodów i ustalaniu zasad np. opieki nad dziećmi. Posiadam Dyplom nr 1061/12/2011 ukończenia szkolenia z mediacji rodzinnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych w Warszawie.

Z tej oferty korzystają także osoby, które mają poważny konflikt w rodzinie, kiedy konieczne jest zdiagnozowanie przyczyny konfliktu i jego skuteczne wyeliminowanie.

Będąc nie tylko psychoterapeutą, ale także mediatorem i znając środowisko zależności systemowych w rodzinie, wraz z osobami zaangażowanymi w konflikt identyfikuję problem i wspólnie z nimi znajdujemy sposób jego wyeliminowania. Klienci szczególnie chwalą sobie bardzo dużą skuteczność i dyskrecję moich działań.

Współpracuję w tych zagadnieniach kompleksowo z Kancelarią Krotoski Adwokaci www.krotoski-adwokaci.pl

Serdecznie zapraszam