Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakakolwiek inną pod słońcem

John D. Rockfeller

Psychologia w biznesie

 

W roku 1997 ukończyłam roczne studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Instytucie Orgmasz w Warszawie pisząc pracę z zakresu efektywnego systemu premiowego. W trakcie wykonywanej pracy zawodowej w biznesie, odbyłam także szereg kursów i szkoleń podnoszących moje kwalifikacje w obszarze HR.

Przez przeszło 10 lat byłam etatowym pracownikiem zatrudnionym na stanowiskach Dyrektor Personalny, Koordynator i Menedżer Personalny, podlegając bezpośrednio prezesom spółek branży: finansowej, informatycznej, audiowizualnej, produkcyjnej, gdzie osobiście odpowiadałam za kształtowanie i operacyjne wprowadzanie systemowych rozwiązań z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w tych organizacjach. W roku 2002 założyłam działalność gospodarczą i posiadam Certyfikat Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie działalności agencji pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego nr 449.

W sumie od 16 lat  zajmuję się kształtowaniem i wdrażaniem rozwiązań z obszaru polityki personalnej w spółkach z kapitałem prywatnym dostosowując potencjał pracowniczy do zmieniającej się strategii organizacyjnej i handlowej tych spółek oraz szkoleniami miękkimi podnoszącymi kompetencje pracowników. W swoim dorobku mam praktyczne doświadczenie z zakresu wszystkich obszarów HR – wdrażałam od podstaw szereg działań zmierzających do wprowadzenia zmian organizacyjnych, zwiększenia efektywności pracy, budowania kultury organizacyjnej spółek. Specjalizuję się w rekrutacjach i badaniu oraz rozwoju potencjału kompetencyjnego menedżerów i pracowników. Buduję efektywne systemy motywacyjne wraz ze współpracującymi ze mną profesjonalistami, którzy od strony finansowej i informatycznej odpowiadają za merytoryczną poprawność powstałych rozwiązań. Na stałe współpracuję z zespołem Haxo Konsulting Sp.zo.o. www.haxo.com.pl

 Oferta usług: