Potencjał i ścieżka sukcesji

 

Tę usługę wprowadziłam zaledwie od kilku lat, gdyż dotychczasowi właściciele spółek czy firm pragną oddać swoje dzieło godnym następcom, stąd wspomagam Klientów w tych decyzjach prowadząc rozszerzone badania predyspozycji potencjalnych następców, wskazuję także luki kompetencyjne i nakreślam plan ich wyeliminowania poprzez różne formy i metody szkolenia. W tym projekcie na stałe współpracuję z Kancelarią Krotoski Adwokaci www.krotoski-adwokaci.pl

Korzyści dla Klienta:

  Trafna i kompleksowa diagnoza potencjału sukcesyjnego w Spółce.

  Długofalowy program rozwoju kompetencji Sukcesora.

  Pełna dyskrecja wyników (jest to stały element mojej pracy, niemniej w tym miejscu myślę szczególnie istotne jest jej podkreślenie).