Człowiek jest tylko człowiekiem. W każdej sytuacji.

Psychologia w życiu osobistym

 

Pracę jako psycholog rozpoczęłam w roku 1987 lecz na pewno dopiero po odbyciu dwuletniego Studium Pomocy Psychologicznej w roku 1993 w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nabyłam kompetencje psychoterapeuty rozpoczynając pracę z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Po kilkuletniej przerwie na działalność biznesową, wznowiłam swoją aktywność terapeutyczną. W latach 2004 – 2006 uczęszczałam na zajęcia prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie prowadzone we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre uwiarygadniając swoje kompetencje egzaminem i zdobyciem Certyfikatu Terapeuty Poznawczo – Behawioralnego nr 205 PTTPiB www.pttpb.pl. Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałym superwizjom, a także na bieżąco dokształcam się stale rozwijając wiedzę i umiejętności psychoterapeutyczne, co moim zdaniem wraz z Certyfikatem Psychoterapeuty jest podstawą prowadzenia profesjonalnej psychoterapii.

Posiadam dyplomy ukończenia warsztatów praktycznych:

  Warsztat pracy z rodziną w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie

  Lęk i Depresja Polskiego Instytuty Ericksonowskiego w Łodzi prowadzone przez Jeffreya K.Zeig z USA

  Hipnoza w pomocy psychologicznej, psychoterapii i medycynie Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie (członek European Association for Psyhoterapy)

  Siła źródła – autohipnoza Polski Instytut Ericksonowsk

Moduły szkoleń z zakresu Terapii Schematu w CTTPB w Warszawie, w tym moduły wchodzące w zakres szkoleń Internrational Society of Schema Therapy (ISST):

  Wprowadzenie do terapii schematu dla pacjentów cierpiących na zaburzenia osobowości z pogranicza, które prowadził Remco van der Wijngaart

  The Chairwork/Schema therapy Tretment Project, które prowadził Scott Kellogg

  Moduł (ISST) Terapia dla osób z zaburzeniami z wiązki C, które prowadził Remco van der Wijngaar

  Moduł (ISST) dla zaburzeń osobowości bordenline, które prowadził także Remco van der Wijngaart

  Moduł (ISST) terapia par, które prowadził Eckhard Roediger

  Psychoterapia Zaburzeń Seksualnych paradygmat poznawczo – behawioralny w Centrum CBT w Warszawie

 

 Oferta usług:

Serdecznie zapraszam

Umówienie wizyt Kontakt tel 607 889 001
Jeżeli nie będę mogła odebrać proszę o sms, na pewno oddzwonię.
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość prowadzenia sesji poprzez SKYPE