Człowiek jest tylko człowiekiem. W każdej sytuacji.

 Psychoterapia

Prowadzę terapię w nurcie poznawczo – behawioralnym, która wykorzystuje wiedzę na temat osobowości i funkcjonowania psychicznego człowieka, zgodną z najnowszymi odkryciami z obszaru psychologii i medycyny. Podejście to zakłada ścisły związek między sposobem myślenia a emocjami. Do chwili obecnej na całym świecie przeprowadzono wiele badań klinicznych, które udokumentowały bardzo wysoką skuteczność terapii poznawczej. Jest to podejście zaliczane do podejść którkoterminowych dążących do osiągnięcia konkretnego celu terapii, uczące rozumienia własnych schematów myślowych i nabyciu nowych umiejętności funkcjonowania poza tymi schematami.

Zajmuję się psychoterapią zaburzeń lękowych i depresyjnych, zaburzeń osobowości typu bordenline i narcystycznej, odżywiania, uzależnień, zaburzeń seksualnych, a także problemów emocjonalnych na tle deficytów umiejętności społecznych, niskim poczuciu własnej wartości czy nieśmiałości lub agresji w relacjach interpersonalnych.

Prowadzę terapię tylko dla osób dorosłych w ramach:
  psychoterapia indywidualna,
  psychoterapia par,
  psychoterapia rodzin,
  psychoterapia zaburzeń seksualnych

w sposób profesjonalny i holistyczny, w pełni starając się wspierać Państwa w nabyciu umiejętności i konkretnych narzędzi, które pozwalają Państwu radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Serdecznie zapraszam

Umówienie wizyt Kontakt tel 607 889 001
Jeżeli nie będę mogła odebrać proszę o sms, na pewno oddzwonię.
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość prowadzenia sesji poprzez SKYPE