Doradztwo personalne

 

To przede wszystkim kompleksowa usługa szczególnie przeznaczona dla organizacji, w których z uwagi na ich organizacyjny rozwój, należy zmodyfikować dotychczasowe i wprowadzić profesjonalne rozwiązania w funkcjach HR. Po szczegółowo przeprowadzonej analizie, opracowuję i osobiście nadzoruję wprowadzenie takich systemów, jak:

  zarządzanie kompetencjami

  systemy motywacji finansowej i pozafinansowej

  system okresowych ocen pracowników

  opisów treści pracy i tworzenie Kart Stanowisk Pracy

  tworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju kompetencji

  audyt personalny – czasami wykonuję jedynie sam audyt personalny zakończony Analizą SWOT i wskazuję konkretne kroki naprawcze, aby skutecznie wyeliminować dotychczasowe przeszkody i trudności w badanym obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy.

Korzyści jakie zyskują Klienci, to przede wszystkim:

  wprowadzenie kompleksowych systemów w funkcjach HR, które pozwalają na stałe pozyskiwanie z rynku i rozwój dotychczasowych kompetencji pracowników, przyczyniając się tym samym do wzrostu pozycji rynkowej organizacji.

  wzrasta motywacja do pracy w takich organizacjach, gdyż opiera się na pozytywnie kształtowanej kulturze organizacyjnej.

  podniesienie efektywności szkoleń, gdyż Klient posiada konkretne mierniki oceny efektywności szkolenia i inwestuje środki tylko w te szkolenia, które rozwijają kompetencje pracowników potrzebne w organizacji.